Prosjekt:

Kan cruise-turister bli folkeforskere?

Gjestene på ekspedisjonsskip får et unikt inntrykk av øygruppens natur. Kan skipene også brukes til å samle inn vitenskapelige data på Svalbard? Hvordan kan en slik prøvetakning gjøres som et folkeforskningsprosjekt?

 

Cruiseturisme på Svalbard har økt de siste tiårene. Mange av gjestene har store forventninger til aktiviteter, opplevelser og læringsutbytte. CRUISE#SCIENCE er et folkeforskningsprosjekt om vitenskapelig formidling og aktiv læring ombord i Hurtigrutens ekspedisjonsskip på Svalbard.

 

Gjestene ble involvert i autentisk prøvetaking av for eksempel sjøvannkvalitet og planktonsamfunn. Prøvene inngår i en tidsserie som UNIS gjennomfører på Svalbard. Prøvetakningen ble koblet til demonstrasjoner av utstyr og metoder, og til mer teoretiske forelesninger om bord.

 

Prosjektet hadde som mål å øke forståelsen for forskningsmetodikk, for eksempel i klimadebatten, ved å bygge bro mellom vitenskap og lekfolk. Folkeforskning er dermed ikke bare en måte å øke kunnskap og bevissthet om uberørt natur på Svalbard, men også for å redusere potensiell mistillit til vitenskapelig kunnskap.

 

UNIS gjennomførte totalt 11 turer rundt Svalbard i løpet av 2018 og 2019, tok nesten fem hundre vitenskapelige prøver på omlag hundre målestasjoner, og arrangerte mer enn seksti demonstrasjoner og forelesninger. Evalueringene viste at prosjektet gav en mer-verdi både for Hurtigruten og for UNIS.