Prosjekt:

Utsiktspunkt Sukkertoppen

 

Visit Svalbard AS har fått støtte til å utarbeide forslag til utsiktspunkt i forbindelse med sikring av Sukkertoppen

 

På oppdrag har LPO utarbeidet et konkret forslag til utforming av området og tilrettelegging for en attraksjon i samsvar/kombinasjon med konstruksjonene som bygges i fjellsida. Forslaget viser mulighetene som finnes mht omfang av terrengbearbeiding, arkitektur og teknikk. Forslaget inneholder også plan for gjennomføring, materialbruk og et kostnadsoverslag.