Prosjekt:

Camp Svalbard – Vinter 2015

Camp Svalbard vinter ble arrangert for andre gang vinteren 2015. Målsettingen med arrangementet er å samle ungdommer bosatt på Svalbard slik at de skal oppleve og mestre arktisk vinterfriluftsliv

 

 

Camp Svalbard er et samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre, Arktisk naturguide (ANG) og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg bidrar mange andre aktører for praktisk gjennomføring. Røde Kors var instruktører på førstehjelp og skredkurs, mens ANG sørget for kursing i snøhulebygging med overnatting, isgrottetur, skileik og snørugby.

 

For den enkelte ungdom bidrar Camp Svalbard til økt deltakelse kunnskap og mestring i friluftsliv, noe som igjen bidrar til å beskytte og bevare Svalbards villmarksnatur.