Prosjekt:

SUV – Svalbard Under Vann

Er det mye søppel under overflaten? Har du vurdert søppeltokt under vann noen gang? Longyearbyen Dykkerklubb tar deg med til sju forskjellige lokaliteter på Svalbard, som du kanskje har sett før – men denne gang er de under vann!

 

 

Medlemmer av Longyearbyen Dykkerklubb har laget en oppdagelsestur på film. De fleste som ferdes her på øya, både fastboende og tilreisende, er nok mest kjent på land, på vann (eller på isen) og i lufta, mens de færreste har sett Svalbard under vann.

 

Longyearbyen Dykkerklubb ønsket å oppnå to mål med dette prosjektet: Finne ut hvordan det står til med forsøpling under vann og formidle den fantastiske verden som skjuler seg under vannoverflaten.

 

Når Svalbardnaturen omtales som sårbart, så tenker man mest på tundra, plante- og dyreliv, men man glemmer lett det man ikke ser – nemlig livet under vann. Og det vel ingen som noen gang har vurdert å utføre et søppeltokt under vann. Hvorfor egentlig? Er det fordi søppel under vann ikke ansees som farlig? Fordi det ikke finnes søppel der? Eller fordi vi ikke er interessert i det vi ikke ser?

 

Til dette prosjektet brukte dykkerklubben både et fjernstyrt undervannskamera og videoopptak fra dykkerkamera. Naturligvis er det et mye mindre område man kan dokumentere under vann enn på land. Men det de fant av synlig forsøpling er av ganske begrenset omfang i havnebassenget ved kullkaia. Sammenliknet med det man finner på havbunnen i kaianlegg ved fastlandet er det heldigvis forholdsvis lite. I nærheten av kullkaia er det – lite overraskende – mye kull å finne, men uten at havbunnen ser ut til å ta skade av dette. Det finnes en del annen søppel. Denne type søppel kan man vurdere å fjerne i en større ryddeaksjon for eksempel i sammenheng med den årlige rydding i Longyearbyen, foreslår dykkerklubben.

 

Utover leting etter søppel tar dykkerklubben publikum med på en tur fra Adventfjorden til Fuglefjellet, Isfjorden v/ Hatten, Kongsfjorden, Hinlopen v/ Tommelen, Rossøya (Svalbards nordligste øy), under pakkisen langt nord og landfast is i Billefjorden. Oppdagelsesturen gir et lite inntrykk av artsrikdom i vannet, både flora og fauna.

 

Resultatet er en 25 min lang film som er tilgjengelig via prosjektets hjemmeside (http://www.svalbard-under-vann.no) og er lagt ut under «creative commons» lisens, som betyr at alle kan laste den ned og bruke den, så lenge det er ikke-kommersielt.

 

Svalbard miljøvernfond har bidratt med 100 000 kroner til prosjektet.