Prosjekt:

Ferdsel og dyreliv på Svalbard. Nytt opplag

Den såkalte Ferdselsveilederen er trykt opp i et nytt opplag på 4000 stk hver i norsk og engelsk utgave. Det er gjort bare mindre endringer i tekst og bilder jfr med tidligere utgaver.

 

Forsidebildet er endret. Veilederen er et bidrag til å gjøre ferdsel i Svalbards naturområder mere naturvennlig. Veilederen vil være gratis tilgjengelig hos Sysselmannen, NP, Visit Svalbard og på Svalbard Museum.