Prosjekt:

Hvor skjer klima- og vegetasjonsendringer raskest?

Målet i dette prosjektet har vært å analysere hvordan klima og havis påvirker start på vekstsesongen og plante produksjonen i økosystemene i perioden 2000 til 2014

 

Resultatene er vist i lettleselige temakart over hvor klimarelaterte endringer i de plantebaserte økosystemene skjer rasket på Svalbard.

 

Hovedresultatet er at det kun er mindre endringer i plantebiomassen de siste 17 år (2000-2016), men at det er store variasjoner fra år til år i planteproduksjon i østlige og nordlige deler. Dette skyldes at havisen påvirker lokalklimaet, ved at det kommer kald bris fra havisen. I de årene havisen ligger lenge nært land utsetter det starten på vekstsesongen og planteproduksjonen blir lav.

 

Temakartene og analysene utført i prosjektet viser at økosystemene på sentrale deler av Nordenskiöld Land er relativt stabile med hensyn på årlig planteproduksjon sett i forhold til østlige og nordlige deler av Svalbard. Spesielt viser temakartet produsert at nordøstlige deler av Edgeøya har veldig stor variasjon i fra år til år.

 

Årsaken til den voldsomme forskjellen fra år til år i østlige deler, som på Edgeøya, er at havisen påvirker lokalklimaet ved at det kommer kald bris fra havisen. Dette indikerer at dersom havisen brytes opp tidligere i østlige deler, vil dette føre til langt tidligere start på sesongen og høyere produksjon i slike områder. I fremtidig forvaltning og vern av naturen bør dette legges til grunn.