Prosjekt:

Vinterfugl

Tekniske forhold og logistikk kan føre til vanskeligheter slik at resultatet ikke blir som forventet

 

 

Et varmesøkende kamera ble festet på forskningsfartøyet Helmer Hanssen som ble brukt på et tokt rundt Svalbard. Kameraet fungert optimalt når de forlot kai i Tromsø, men under overfarten nordover til Kongsfjorden ble kalibreringen forstyrret.

 

Jørgen Berge er ikke sikker på hva som gikk galt med elektronikken underveis, men resultatet var at de ikke klarte å kalibrere kameraet tilbake til det utgangspunktet de hadde da de forlot Tromsø. Det var dessverre heller ikke mulig å avbryte toktet for å gå til land for å få hjelp fra produsent.

 

Dermed fikk de ikke gjennomført prosjektet som de skulle.

 

Svalbards miljøvernfond støttet prosjektet med kr 200 000.