Prosjekt:

Geotermisk sesonglagring i permafrost

 

Longyearbyen Lokalstyre har fått midler til prøveboring for geotermisk sesonglagring i permafrost

 

Asplan Viak har på oppdrag for Longyearbyen lokalstyre bistått med å koordinere boring av testborehull og gjennomføre en termisk responstest. Hensikten har vært å teste bergets borbarhet og om borehullet ville rase mens boringen pågikk, samt å måle de varmetekniske egenskapene i grunnen. Dette er viktige forundersøkelser, og vil være det første trinnet for å kunne etablere et stort borehullsbasert varmelager som lagrer overskuddsvarme fra sommer til vinter. Asplan Viaks arbeid er utført i nært samarbeid med flere mastergradsprosjekter ved NTNU (Institutt for geovitenskap og petroleum og energi og prosessteknikk) og UNIS i Longyearbyen.

 

Resultatene viser at boringen gikk veldig bra, og at de termiske egenskapene til berggrunnen er som forventet og godt egnet for sesongvarmelagring. Det er realistisk å få etablert et middelshøytemperatur sesongvarmelager i Longyearbyen, som en viktig brikke i en ny fornybar energiforsyning.

 

Som et eksempel, vil brønn- og rørdelen av et sesongvarmelager bestående av 500 energibrønner til 200-300 meters dybde ha en kostnad i størrelsesorden 50 MNOK. Et sesongvarmelager med denne størrelsen vil kunne produsere varme tilsvarende ca. 45 GWh/år og ca. 13 MW med en temperatur på 40-60oC. For opplading av sesongvarmelageret trengs ca. 50 GWh/år og en tilført effekt på 15 MW ved en ladetemperatur på opptil ca. 80-90oC avhengig av utformingen av lageret.