Prosjekt:

Webbasert statistikk

Svalbard Reiseliv har utviklet og tatt i bruk Web basert statistikk

 

For å kunne ha en god nok oversikt over antall besøkende og hvilken type aktiviteter de velger og hvor de beveger seg på Svalbard er det avgjørende at en har det verktøy som er nødvendig.

 

Svalbard Reiseliv sier statistikk er ett viktig verktøy for vår historikk og spesielt for fremtiden, både for myndigheter, forskere, operatører, flyselskaper og øvrig næringsliv i Longyearbyen. Her vil en da kunne ha tettere og bedre oppfølging på turismen og lettere kunne ha oppfølging på ferdselen. I dag er statistikken sentral når en skal ha tall på antall besøkende som igjen blir lagt til grunn for fremtidige planlegginger for destinasjonen.

 

De som måtte ønske å få oppgitt tall iht. statistikk, vil nå lett kunne få tilgang da den er webbasert.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet utviklingen av den web baserte statistikken i to omganger. Forprosjektet mottok kr 50 000 og gjennomføringen kr 200 000