Prosjekt:

Havforskning i skolen

Prosjektet «Havforskning i skolen» som var et samarbeid mellom Universitetssenteret på Svalbard og Longyearbyen skole

 

 

Prosjektleder Eike Stübner ved UNIS oppsummer prosjektet slik:

 

«Norge er et land med en enormt Iang kystlinje og mange fritidsaktiviteter og næringsaktiviteter skjer i og ved havet. Dette gjelder også her på Svalbard. Målet med prosjektet var å gi elever på videregående nivå en generell oversikt over hvilke fysiske og biologiske prosesser foregår i vannet rett foran dørstokken, deres betydning og vise noen av de mange organismene som lever i Adventfjorden. Elevene fikk oppleve hvordan vitenskapelig arbeid foregår og deltok på innsamling av materiale fra båt og opparbeiding av prøver i laboratoriet. Funnene ble oppsummert i en undervisningstime i etterkant av det praktiske arbeidet. Prøvetaking var del av regulær prøvetaking til forskningsprosjekter som ser på tidsvariasjoner i plankton i Adventfjorden.»

 

Mer informasjon i vedlagt oppsummering og sluttrapport.