Prosjekt:

Grønn ungdomsklubb

Ungdomsklubben og selvstyrt ungdomshus UHU har gjennmført prosjektet Grønn Ungdomsklubb. Ungdomsvirksomheten i Longyearbyen lokalstyre har fokusert på de daglige omgivelsene til ungdommene og har oppgradert ungdomsklubben og UHU med en ”grønn” profil og konkrete tiltak

 

I rapporten som prosjektet har skrevet står det at:

Miljø og klima blir stadig satt på dagorden, både nasjonalt og internasjonalt. her oppe i vår del av verden, i arktis, har også vi fokus på hvor viktig det er å ivareta dette. Svalbard blir ofte kalt et vindu mot klimaendringene, og de endringene som skjer her oppe i nord har følger for hele resten av verden.

 

Kultur og Fritidsforetaket KF v/Ungdomsvirksomheten har et ønske om at ”Grønn drift” ved ungdomsklubben/virksomheten skal bevisstgjøre ungdommene ved at de får kunnskap og forståelse om at deres bidrag teller. Gjennom drift av klubb og øvrig ungdomsaktivitet vil ungdommene og ungdomsarbeiderne kunne få kunnskap og mulighet til å innrette seg på en bedre måte for å bevare miljøet og formidle sine kunnskaper og holdninger til andre.

 

Vi tror at vi ved de nevnte konkrete tiltakene har kommet et stykke på vei i denne bevisstgjøringen. Ungdomsvirksomheten håper at vi gjennom dette prosjektet har bidratt til at ungdommene føler seg forpliktet til å opptre på en mer miljøvennlig måte i all sin atferd, og gjennom det også påvirke andre.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 25 000 kroner.

 

Les hele rapporten som ligger vedlagt.