Prosjekt:

Turisme og miljøkonferanse

Mange ønsker en turisme og miljøkonferanse på Svalbard

 

 

AECO har i samarbeid med Svalbard reiseliv lagt grunnlaget for en turisme og miljøkonferanse gjennom dette forprosjektet. Gjennom møter og undersøkelse er det kartlagt aktuelle tema knyttet til for ekesempel bruk og vern, kulturminner, klimaendring og konskvenser av reiselivsvirksomhet på miljø. I tillegg er det avklart mange praktiske forhold rundt et slikt arrangement som planlegges gjennomført i 2016.

 

Prosjektet er også et eksempel på hvordan fondsmidler kan anvendes til å avklare og legge til rette for større prosjekter og arrangement.

 

Les mer i rapport fra prosjektet