Prosjekt:

Risiko for innførsel av fremmede arter med skipstrafikk til Svalbard

Alt fra små lystbåter til store kullskip kan innføre marine arter til Svalbard. Alle båter kan potensielt transportere levende organismer festet til skipsskroget

 

 

Tromsø Museum startet høsten 2010 prosjektet Invasive species pathways for å undersøke hvordan potensialet for artsintroduksjon på Svalbard i tilknytning til frakt er.

 

Alle båter kan potensielt transportere levende organismer festet til skipsskroget. Om det er en risiko for at de etablerer seg på Svalbard avhenger av likheten i miljøforholdene på Svalbard og artenes opprinnelsessted.

 

Levende organismer ble funnet både utenpå skrog og i ballastvann. Undersøkelser viser at mange av organismene er i stand til å tolerere lokale forhold, og dermed kan være i stand til å etablere seg her. Undersøkelser viser videre at skipstrafikken knytter havnene på Svalbard til havner over hele verden, mange av dem med lignende miljøforhold som på Svalbard. Med ventet klimaendring vil det i nær fremtid være over 100 havner som har lignende miljøforhold som Svalbard.

 

Risikoen for innføring av marine arter med dagens ferdselsmønster og under dagens klima er allerede stor. Med klimaendring og eventuelt større trafikk gjennom nordøst og nordvest passasjen vil denne risikoen øke dramatisk.

 

Totale kostnader for prosjektet var kr 713 994. Svalbards miljøvernfond bidro med kr 650 000.

 

Rapporten er tilgjengelig på engelsk.