Prosjekt:

Reparasjon av taket på smia i Taubanesentralen

Taubanesentralen er et av de mest karakteristiske og viktigste kulturminnene i Longyearbyen. Nå er taket på smia reparert og sikret for framtida

 

Taubanesentralen er et av de mest karakteristiske og viktigste kulturminnene i Longyearbyen. Den er synlig fra hele byen og er opplyst vinterstid. Sentralen ble tatt i bruk i 1957 og var i drift til 1987. Taubanesentralen er i dag vedtaksfredet jfr. svalbardmiljøloven § 39 c. For Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, som eier av anlegget, er det viktig å forvalte kulturminnene slik at de kan bestå for ettertiden og ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko. I tillegg er det viktig at kulturminnene kan oppleves av besøkende. Som opplevelse i seg selv og som arena for historieformidling er det et betydelig uforløst potensial hos Taubanesentralen.

 

Taket på smia har over lengre tid hatt til dels store lekkasjer, og blikkplatene som har dekket taket har vært i ferd med å løsne. Dette har gjort bygningen til en fare for omgivelsene – da særlig fordi den ligger i et vindutsatt område.

 

SNSK søkte i 2015 om tilskudd fra miljøvernfondet til reparasjon av taket på Taubanesentralen. Tiltakene ble utført og ferdigstilt i 2018. Det som er gjort, er følgende:

 

  • Blikkplatene på taket er demontert og pakket på paller for å kunne brukes til andre prosjekter ved et senere tidspunkt
  • Treverk/lekter/papp/isolasjon er revet og deponert
  • Ny vindsperre (diffusjonsåpen) + lekter og takplater er montert
  • Pipa med tilbehør er demontert og tatt ned fra taket for å få montert og innfestet de nye platene tilstrekkelig
  • Det har blitt rengjort og støvsugd mellom bjelkene
  • Tak over inngangsparti har blitt reparert på samme måte som resten av taket, i tillegg til at fall er bygget opp her