Prosjekt:

Bevaring av Gamle Sykehuset

Sameiet fikk tilskudd til utarbeidelse av tilstandsrapport og restaurering av gamle dører

 

 

Etter at rapporten forelå ble det klart at tiltak er vanskelig da bygningen allerede har for mye setninger. Som følge av rapporten er bygningen ikke lenger i bruk.