Prosjekt:

Svanemerking av ISS

Redusert energi- og kjemikaliebruk og mindre avfall i daglig drift

 

 

ISS har gjennom arbeidet med Svanemerket satt fokus på hvordan bedriften kan redusere bruken av ulike kjemikalier, redusere energibruk og avfallsmengde. I prosjektet fikk renholdsdelen av selskapet Svanemerket og oppnådd gode resultater. Opprinnelig skulle også vaskeriet svanemerkes, men dette ble ikke gjennomført i denne prosjektperioden.

 

Av tilsagnet på 160 000 kroner ble 120 000 kroner benyttet. Restmidlene er tilbakeført til Svalbards miljøvernfond og benyttes til nye miljøvernprosjekter.