Prosjekt:

Solcelleanlegg til referansestasjon

Kongsberg Satellite Services AS avd SvalSat har re-etablere en referansestasjon ved "Linken" på Hiortfjell og har brukt solceller som et viktig supplement til energi på referansestasjonen

 

 

Solcelleanlegget har redusert dieselforbruket på KSAT sin referansestasjonen/boresighte ved Hiortfjellet med 20-25%.

 

Det viser seg å være spsesielt virkningsfult på våren da kulde på panelene er positivt for virkningsgraden, og snøen reflekterer sollyset ekstra mye.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.