Prosjekt:

Boka «Svalbards historie» på russisk

Trust Arktikugol har utgitt en russisk oversettelse av Thor Bjørn Arlovs bok "Svalbards historie"

 

 

Boka ble lansert i Moskva og er trykket i et opplag på 3000 eksemplarer.

 

Thor Bjørn Arlov presenterer «Svalbards historie» i Biblio-Globus i Moskva. Foto: Trust Arktikugol.

 

Boka får kjøpt både på Svalbard og i Russland.

Les mer om arbeidet med boka i vedlagte sluttrapport og artikkel (russisk).