Prosjekt:

Svalbardrypene

Longyearbyen jeger og fiskeforening jobber for økt aktivtet og deltakelse i friluftsliv og deltar i NJFF sin jentesatsing

 

 

Gjennom prosjektet ble det arrangert aktiviter som bidrar til økt kompetanse for et aktivt turliv på Svalbard. I løpet av våren 2014 ble det arrangert flere foredrag, kurs og opplæringskvelder på ulike tema. Prosjektet ble avsluttet med tur til Skansebukta hvor en fikk testet praktiske ferdigheter sammen med erfarne turfolk.

 

Prosjektet er oppsummert i sluttrapport fra LJFF.