Prosjekt:

Artsapp for Svalbards flora

 

UNIS har laget en artsapp for Svalbards flora med støtte fra Svalbards miljøvernfond

 

Artskunnskap er viktig for å forstå sammenhenger i naturen, og for å kunne vurdere naturmangfold. Men å finne ut av hvilken art man har funnet er ikke alltid så lett. Selv om det finnes mange fine florabøker fra Svalbard, finnes det per i dag ingen med oppdaterte og gode bestemmelsesnøkler. Heldigvis finnes det oppdaterte artslister og gode artsbeskrivelser på svalbardflora.no, men hvis man ikke vet hvilken art man skal søke opp, er det vanskelig å finne frem.

 

Målet med dette prosjektet var derfor å lage en digital bestemmelsesnøkkel som leder til informasjon og bilder som er tilgjengelig på svalbardflora.no.
Karakterene som skiller de ulike artene fra hverandre ble innhentet fra eksisterende floraer og svalbardflora.no, og sammenlignet mot hverandre. Deretter ble antall karakterer redusert slik at vi kunne skille flest mulige arter via færrest mulige karakterer.

 

Hovednøkkelen «Karplanter på Svalbard» er tilgjengelig for nedlasting på Google Play og i App Store, og finnes også i en engelsk versjon «Vascular plants in Svalbard». Det viste seg at det var vanskelig å skille hele svalbardfloraen ned til art innenfor samme nøkkel, så denne nøkkelen skiller ikke like godt mellom rublommene, eller mellom gress og gresslignende planter. Derfor har vi laget egne nøkler for disse gruppene.

 

Da er det bare å laste ned, finne en blomst og teste ut.

Se hvordan appen brukes på Youtube