Prosjekt:

Kajakkurs for barn og unge

Aktivt friluftsliv for barn og unge

 

 

Svalbards seilforening har i dette prosjektet gjennomført flere kurs for barn og ungdom i bruk og mestring av kajakk.

 

I SSF sin egen vurdering av prosjektet er at det var et populært tiltak for barn og unge. Spesielt de under 14 år var mest interessert i grunnkursene. Dette gjorde at SSF lot prosjektet gå over to år i stedet for ett, for å få med seg flest mulig barn. Introduksjonskursene som ble avholdt på Camp Svalbard, var ulike i lengde og det kurset som var lengst, dvs en halv dag var det som var mest populært.

 

Kunnskap om trygg ferdsel med kajakk bidrar til at flere potensielt velger ikke-motorisert aktivitet på sjøen og et miljøvennlig friluftsliv.