Prosjekt:

Utsyn – forprosjekt revisjon av utstillingene ved Svalbard museum

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til et forprosjekt for revisjon av utstillingen ved Svalbard museum

 

Prosjektet har vært et forprosjekt for revidering av de faste utstillingene til Svalbard museum. Utstillingene er et viktig informasjonspunkt for besøkende til Svalbard og ca. 40 % av alle som lander Longyearbyen besøker årlig utstillingen, ca. 50 000 i året og så langt over 600 000 totalt over 17 år.

 

Prosjektet har vært gjennomført i to faser. Den første fasen var en analyse av museets publikumsmøte. Denne ble gjennomført våren 2022 og rapporten fra denne analysen ble lagt til grunn for prosjektets andre fase. Denne besto av en design-konkurranse for å inngå kontrakt med byrå for design og ombygging av utstillingene. Denne fasen ble gjennomført våren/sommeren 2023 og museet er høsten 2023 i gang med å oppgradere utstillingene som skal åpne 23.2.24.