Prosjekt:

Etablering av solkraft-ladestasjoner for el-biler

Svalbard lufthavn etablerte sommeren 2017 to soldrevne ladestasjoner for el-biler

 

De har tidligere etablert et mindre anlegg for produksjon av solenergi i 2016, og videre utbygging av anlegget samt etablering av ladestasjonene ble gjennomført sommeren 2017.

 

Det solcelleanlegget som nå er etablert, er dimensjonert for å kunne levere nok strøm til ladning av 2 stk el-biler så lenge at solforholdene er gode. Ladere for el-biler er tilgjengelig for publikum, og er plassert sentralt på flyplassen for lett tilgjengelighet.

 

Les mer om anlegget i vedlagte rapport.