Prosjekt:

Miljøsertifisering av Svalbard Husky

Svalbard Husky er sertifisert som miljøfyrtårn og har som ambisjon å tilby en mest mulig miljøvennlig opplevelse av Svalbardnaturen

 

 

Miljøfyrtårn er en miljøsertifisering som innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i daglig drift. I prosessen med sertifiseringen gjennomføres det tiltak for bedre internkontroll, HMS og en redusert påvirkning av ytre miljø. Sertifiseringsordningen har ulike bransjekrav og Svalbard Husky er nå sertifisert fra mai 2014 til mai 2017 etter kravene for organisert reiseliv.

 

Svalbardsamfunnet trenger aktive og bevisste næringsaktører som tar ansvar for å ivareta både økonomi, samfunn og miljø. Miljøsertifisering er en systematisk måte for å ivareta dette. Svalbards miljøvernfond har gjennom flere tildelingsrunder gitt støtte til bedrifter som ønsker en positiv utvikling av egen virksomhet gjennom miljøsertifisering. De mest brukte sertifiseringsordningene er Miljøfyrtårn, Svanemerket og ISO 14001.