Prosjekt:

Sikring av taubanebukker i Adventdalen

 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS har fått midler til å sikre taubanebukker

 

 

SNSK har i perioden 2016 – 2021 restaurert flere av tabubanebukkene i sentrum av Longyearbyen, men kostnadene og tidsperspektivet rundt restaureringsarbeidet på fundamentene har vært krevende. Det ble på bakgrunn av de erfaringene iverksatt et pilotprosjekt vinteren 2022 i Gruve-, Advent- og Endalen. Resultatet av det arbeid har overveiende vært positivt, spesielt hvis man sammenholder det med tidsbruken og de økonomiske utgiftene i overnevnte periode. I løpet av fem uker fikk SNSK refundamentert fem taubanebukker. Fire av bukkene ble refundamentert etter metode 2 som er beskrevet under og en bukk ble refundamentert etter metode 1 som også er beskrevet under.

 

  • Metode 1: Løfte taubanebukken av fundamentet med spesialutstyr til midlertidig plassering i passende avstand til det eksisterende fundament. Fjerne tverrliggere og annet konstruksjonsvirke som lar seg demontere fra fundamentet før resterende deler som peler og skråbånd blottlegges med tilpasset utstyr påsatt gravemaskin. Det bores deretter 4 nye pelehuller på 8 meter i samme posisjon som de originale peler. Det monteres tverrliggere og skråstag på samme vis som på det originale fundament. Bukken heises på plass og fikseres på det nye fundamentet.
  • Metode 2: Etablere nytt fundament på siden av det eksisterende i linjens lengderetning. Det bores 4 nye huller på 8 meter til peler. Det monteres tverrliggere og skråstag på samme vis som på det originale fundament. Taubanebukken løftes over på det nye fundament med spesialutstyr og fikseres.

Begge metodene har gjort istandsettingen enklere, sikret nødvendig HMS og blitt mer rasjonelt. Spesielt metode 2 har vært med på å redusere kostandene og øke fremdriften betraktelig.