Prosjekt:

Svalbards sopper i bokform

Et samarbeid mellom universitet i Oslo, Mycoteam og UNIS har resultert i en egen soppbok for Svalbard

 

 

Boken gir en innføring i de viktigste soppene på Svalbard med vekt på de artene en finner rundt bosettingene.