Prosjekt:

Solfanger til oppvarming

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til solfangere hos Svalbard bygg

 

Det er i løpet av prosjektperioden installert 4 stykk DeDietrich solfangere på sørvendt tak på Svalbard Bygg Hallen. Disse er koblet til byggets akkumulatortank og vil i kombinasjon med vedfyring være et viktig bidrag til å dekke byggets varmebehov.

 

Prosjektet hadde oppstart høsten 2019. Solfangerene ble relativt hurtig installert av Svalbard Bygg AS etter ankomst til Svalbard. Etterisolering og tilkobling gjort av eksternt firma ble gjennomført før sola sin tilbakekomst i 2020. Det ble deretter en del feilretting fordi anlegget var koblet feil, og deretter lekkasjer på annlegget. I Perioden 2020 og 2021 har det vært vanskelig å få tak i kvalifisert montør i fra fastlandet pga. COVID-19 og det har gått noe sakte med lokal leverandør i forbindelse med retting på anlegget.

 

Selv om det har tatt lang tid å få anlegget til å fungere, så anser vi prosjektet likevel som en suksess. 28. mars 2022 var temperaturen på vann inn mot Akkumulatortank på 40 grader, mens temperatur på retur var 36 grader. Det gir et opptak i akkumulatortanken på 4 grader med 4l/m. En svakhet ved prosjektet er at det per i dag ikke er mulig å kvantifisere den nøyaktige produksjonen av varme i denne delen av anlegget. Det merkes likevel godt i bygget at når solen nå er tilbake, så er behovet for vedfyring langt lavere, enn i mørketiden med tilsvarende lave temperaturer.

Vi vurderer selv at prosjektet har vært en suksess og er stolt av å nå kunne presentere Hallen som et bygg selvforsynt med energi til drift i vertfall i den lyse delen av året.

 

I følge Olje- og Energidepartementet går ca. 78% av energiforbruket i bygg med til oppvarming og varmtvannsproduksjon. Selv om det nå er vedtatt å legge ned kullkraften på Svalbard, så vil produksjonen av energi på Svalbard i mange år fremover fortsatt være belastet med høye klimagassutslipp. Solfangerene som nå er installert vil være et viktig bidrag til å redusere Svalbard Bygg sin bruk av fossil brensel til oppvarming og et viktig steg for å gjøre byggets energibehov klimanøytral i det lyse halvåret. I kombinasjon med solcellepanel og vedfyring av rent trevirke i fra egen produksjon er bygget i stor grad selvforsynt med varme og elektrisitet.

 

Vi håper at energiløsningen til Svalbard Bygg i fremtiden vil være et godt eksempel for andre bygg på Svalbard. I tillegg til å redusere det lokale klimagassutslippet, er dette også et prosjekt som har gjort bygget mer robust ved lengre brudd i energiproduksjonen fra kraftverket.