Prosjekt:

Arbeidermesse vest – sikringstiltak

Sweco har på oppdrag for Sverdrupbyen AS utarbeidet en rapport som beskriver mulige løsninger for sikring av vegg og bygning mot betydelig jordtrykk

Arbeidermesse vest

 

Arbeidermesse vest ligger i Sverdrupbyen. Bygningen ble oppført i 1939 og senere påbygget noe sørover i 1946. Bygningen er oppført med fundamenter og kjelleretasje i betong, mens hovedetasjen og takkonstruksjonen er oppført i trevirke. Den eldste delen av bygningen er et fast kulturminne oppført før 1946 og dermed automatisk fredet etter svalbardmiljøloven §39.

 

Bygningen er en del av Longyearbyens historie og det er i allmenn interesse at den bevares.

 

Bygningen har stått uten oppvarming siden midten av 1980-tallet og har fått en del skader som følge av fuktproblemer, issprengning og generelt forfall. Det pågår en istandsetting av bygningen, og utarbeidelse av en helhetlig tilstandrapport er en forutsetning for videre arbeid.

 

Vedlagte prosjektrapport tar for seg skadene på Arbeidermesse vest som følge av stort jordtrykk på vestvendt vegg. Målet med prosjektet har vært å få oversikt over skader på fundament og vegg, samt å finne tiltak for å sikre bygningen. Se vedlagte rapport for mer informasjon.

 

Lenker:

Prosjekt 08/18 og 08/54 – Arbeidermesse vest