Prosjekt:

Sikkerhetskopien

Svalbard globale frøhvelv 5 år. Åpen premiere på kortfilmen "sikkerhetskopien" på Svalbard Museum, mandag 25. februar kl. 18.00

 

 

Høsten 2011 fikk Snöball film støtte til å lage en undervisningsfilm om Svalbard globale frøhvelv. Filmen handler også om hvorfor Svalbard er det optimale stedet for lagring av nettopp sikkerhetskopier av verdens matarv.

 

Svalbard globale frøhvelv er en «sentralbank» for verdens frø. Tusenvis av matplanter er sikret mot naturkatastrofer, branner, strømstans og politisk uro.

 

I løpet av de siste 20-30 år har vi mistet flere hundre tusen plantesorter. Det er genetisk materiale vi har mistet for alltid. Frøhvelvet på Svalbard er en del av et globalt system for å redde de genetiske ressursene for framtiden. Tap av biologisk mangfold er i dag en av de største utfordringene for miljø og bærekraftig utvikling. Hva betyr dette for verdens matplanter?

 

Gjennom filmen får seeren en grundig gjennomgang av frøhvelvets funksjon og hvorfor dette er plassert nettopp på Svalbard. Den opplyser allmenheten om viktigheten av bevaring av plantesorter for fremtiden.

 

Snøball film mener filmen vil øke norske skolelevers og allmennhetens kunnskap om Svalbard generelt og frøhvelvets globale funksjon spesielt. Til filmen er det produsert et undervisningsopplegg som kan brukes i undervisning både på ungdoms- og videregående skole.

 

Filmen og dens undervisningsopplegg skal bli en del av nettsiden biodiversitet.no. På denne siden kan lærere over hele landet få tilgang til filmen og oppgavene til bruk i undervisningen. Filmen vil legges ut på You tube for enkel deling på andre aktuelle nettsider, f. eks undervisningsnettsiden viten.no, og andre nettsider med en relasjon til frøhvelvet.

 

Snøball film sier de er svært fornøyd med filmen, den kommuniserer alle aspekter ved frøhvelvet og fronter Svalbard som den beste plasseringen for et internasjonalt frøhvelv på en ypperlig måte.

 

Se filmen på norsk her:

Se filmen på engelsk her: