Prosjekt:

Røyebestanden i Straumsjøen

Er røyebestanden i Straumsjøen anadrom eller stasjonær?

NINA har gjennomført et prosjekt hvor otolittene eller øresteiner, er undersøkt fra 209 røyer som er fanget i Straumsjøen. Ved undersøkelse av strontiuminnholdet i vekstsonene i otolittene kan vandringsmønsteret besrives i detalj.

 

Av rapporten fremgår det at det har skjedd en dramatisk endring i livshistorien til røya i Straumsjøen de siste 20 årene. Les mere om røya i Straumsjøen i rapporten nedenfor.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 90 000 kroner.