Prosjekt:

Vedlikehold av rørkasser i Ny-Ålesund

Kings Bay AS har restaurert rørkasser som ble anlagt i 1965 og 1966 ved etableringen til European Space Research Organization (ESRO) i Ny-Ålseund med Kongsfjord telemetristasjon

 

 

Rørkassene har en symbolsk viktig betydning og markerer starten på forskningsperioden i Ny-Ålesund, og er godt synlige i bybildet. Etablering av telemetristasjonen krevde oppbygging av infrastruktur med strøm, vann og kloakk. Norges Teknisk Naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) var avtalepart med ESRO og stod ansvarlig for denne utbyggingen i samarbeid med Kings Bay AS.

 

Etablering av selve stasjonen er også en viktig hendelse i Svalbards historie som i sin tid møtte sterke protester fra Sovjetunionen av frykt for at stasjonen skulle benyttes til militært formål. Norge på sin side fremhevet at stasjonen kun var til sivile forskningsformål og skulle ha en åpen profil med tilgang for forskere fra mange land. I dag har Kings Bay AS ryddet opp og fjernet deler av nettverket av rørkasser, mens deler er restaurert og står som et minne i et samfunn som i dag nettopp består av forskere fra mange land med aktivitet på en rekke fagområder.