Prosjekt:

Narrating the High North

Konferanse på Svalbard 6.-9. september for å hedre Fridtjof Nansens og Roald Amundsens minne

I beskrivelsen av konferansen står det at hovedmålet er å bidra til økt forståelse for de grunnleggende endringsprosesser som skjer i nordområdene når det gjelder miljø, kultur, økonomi og politikk i et internasjonalt komparativt perspektiv.

 

Konferansen arrangeres på Svalbard Museum og er åpen for innbyggerne i Longyearbyen. Program og infomasjon om konferansen finnes på Svalbard Museum.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet konferansen med 20 000 kroner.