Prosjekt:

AECO Wildlife guidelines

AECO har utarbeidet seks nye guidelines for dyr og fugler på Svalbard. Hver guidelines inkludere faktainformasjon om arten, bilder og selve veiledningen (guidelines) som tar for seg hvordan man kan opptre i nærheten av arten uten å representere negativ påvirkning eller unødvendig forstyrrelser

Foto: Robert M. Lehmann

 

AECO mottok våren 2015 tilsagn om 160 000,- i støtte fra Svalbards Miljøvernfond, for å utarbeide Wildlife guidelines.

 

Guidelines er utarbeidet ved hjelp av skriftlige kilder, en intern guidelines komite, eksisterende guidelines og faglig ekspertise på dyr- og fugler. Faglige eksperter inkluderer Eva Fuglei, Åshild Ønvik Pedersen, Nina Eide, Georg Bangjord og Kit Kovacs.

 

Bilder/illustrasjoner er i stor grad levert av våre medlemmer, mens Tank har stått for grafisk design.

Høsten 2017 vedtok AECOs årsmøte å gjøre Wildlife guidelines obligatorisk for AECOs medlemmer.

 

Guidelines er tilgjengelig på https://www.aeco.no/wildlife-guidelines/.