Prosjekt:

AECO – Faunaregistrering

Prosjektet har undersøkt muligheten for å etablere system og rutiner for innsamling av observasjonsdata på dyreliv utført av ansatte på skip tilknyttet AECO

 

 

Flere av skipene har i dag rutiner for dette, men disse kan utvikles videre og tilpasses mottagere av data som Artsdatabanken og Norsk Polarinstitutt.