Prosjekt:

Reiselivet bidrar med miljøinformasjon

Longyearbyen feltbiologiske forening (LoFF) har gått sammen med 5 ulike turoperatører for å observere ulike arter av fugl rundt Svalbard. Flere svært sjeldne arter av fugl er observert av turister på ulike lokaliteter

 

 

I rapporten fra LoFF er det samlet inn observasjoner av fugl fra turister som har vært med 5 ulike turoperatører rundt Svalbard i perioden 2001 – 2011. Disse operatørene er Cheeseman, Lindblad Expeditions, Oceanwide, NOF Travel og Polar Quest. I alt ble det rapportert 58 arter fugl fordelt på 27 088 observasjoner.

 

Mannskapet på skipene, guidene og turistene er kontinuerlig på jakt etter nye arter og spesielle opplevelser knyttet til store antall individer av en art, observasjoner av sjeldenheter og observasjoner av uvanlig atferd.

 

I materialet er det flere svært sjeldne observasjoner av fugl som må vurderes av Norsk Sjeldenhetskomitè for Fugl (NSKF) og en rekke uvanlige observasjoner som vurderes av Lokal Rapport og Sjeldenhetskomitè (LRSK) som er en del av LoFF. Resultatene publiseres i de årlige oversiktene og alle observasjoner blir lagt inn i de nasjonale databasene.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr. 50 000,- til prosjektet.