Prosjekt:

Reduction of human-polar bear conflicts

Anbefalinger fra WWF – Norge for å redusere potensielle konflikter mellom mennesker og isbjørn

 

 

Resultatene fra prosjektet er samlet i rapporten Safer people – safer polar bears