Prosjekt:

Spredning av østmarkmus og parasitt på Svalbard


foto: Nigel G. Yoccoz, UiT Norges arktiske universitet

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til kartlegging og etablering av overvåkningssystem for Østmarkmus på Svalbard

 

Østmarkmus er mellomvert for parasitten «revens dvergbendelmark» (EM), og er den eneste regulært forekommende pattedyrart på Svalbard som er en «fremmed art». Den har tidligere blitt vurdert å ha «lav økologisk risiko». Imidlertid har tidligere forskning vist at østmarkmusbestanden på Svalbard har stor klimasensitivitet, og den ekstreme værsituasjonen på Svalbard de siste årene kan ha endret risikobildet. Det er derfor svært sannsynlig at nye observasjoner av østmarkmus, utenfor det tidligere kjente utbredelsesområdet for arten på Svalbard, er knyttet til den senere tids klimaoppvarming. Stor usikkerhet rundt hvilket spredningspotensiale østmarkmusene har, og særlig med tanke på fortsatt klimaoppvarming, gir grunnlag for bekymring for ytterligere spredning av musene og den helsefarlige EM‐parasitten ‐ til flere områder på Svalbard.

 

Gjennom dette prosjektet er det etablert et overvåkningssystem som gir grunnlag for langtidsovervåking av østmarkmusas utbredelse på Svalbard og dermed eventuell videre spredning av denne arten. Dette er en adaptiv overvåking og man vil raskt kunne montere opp nye fotoboks stasjoner på nye lokaliteter. Det er også etablert et system for å raskt rigge en fangstkampanje som kan settes i gang når det er mye mus i Longyearbyen og Barentsburg slik at man raskt kan få på plass overvåking av om parasitten har etablert seg i bosettingene. Per i dag har den ikke det.

 

Dersom tetthet av østmarkmus øker i tid og rom vil det bli en større kontaktflate mellom mus og rev. Større kontaktflate mellom EM‐parasittens hovedvert (rev) og mellomvert (mus) på
grunn av et varmenere klima vil medføre mer EM‐smitte og større risiko for at befolkningen på Svalbard blir utsatt for denne zoonosen. Fortsatt overvåking av spredningen av musene er viktig for å kunne si noe om hvor stor denne risikoen vil bli i fremtiden.