Prosjekt:

Effekter av oljesøl i Hornsund

Merkbar reduksjon av forurenset grunn ved den polske forskningsstasjonen i Hornsund

 

 

Sommeren 2012 har firmaet Environmental Consulting hatt en studie hvor de har sammenlignet olje- og drivstoffsøl ved den polske forskningstasjonen i Hornsund med en tilsvarende studie gjennomført i 1980.

 

Vurderingen av omfanget av forurensning i nærheten av den polske Stasjonen i Hornsund er basert på kjemiske analyse av jordprøver samlet inn fra 34 steder. Prøvene er samlet inn på steder for lagring av drivstofftanker, på drivstoff depot og andre potensielle kilder til oljesøl.

 

Rapporten fra prosjektet sier at området rundt kraftverket inneholdt mindre konsentrasjoner av forurensning i jordprøver fra 2012 sammenlignet med 1980 og mener dette kan være på grunn av bedre styring av oljeavfall fra kraftstasjonen.

 

Videre sier rapporten at ytterligere områder med forurensning som ble oppdaget i 2012 var lagringsområdene i nærheten av havnen og de nærliggende veiene. En mulig løsning til forbedring er å vaske eventuelle utslipp rundt drivstofftanker og på veiene som brukes av tungt utstyr med en nøytraliserende løsning som for eksempel utvannet vaskemiddel. Ved utprøving viste det seg at innholdet TEH ble redusert 54 ganger etter å ha blitt vasket med dette.

 

Et annet forslag for å forhindre forurensning er å installere en bassengoppdemning (en plast liner med et lag av grus) under diesel drivstofftanker, bensin tank og i området der kjøretøyene blir drevet.