Prosjekt:

Cryptogamic organisms as a key component of the vegetation of Svalbard

The Polar-Alpine Botanical Garden-Institute (PABGI) har nå publisert en guide om lav og moser i og rundt Pyramiden

 

 

Boka består av to deler. Den første delen beskriver morfologi, økologi og utbredelse for ca. 100 utvalgte arter som kan sees i området rundt byen. Den andre delen er en detaljert turguide for fem utvalgte turer. Turforslagene er Petuniabukta, Odinfjellet, Sørsiden av Mimerbukta, Tordalen og selve byen Pyramiden. For hver enkelt tur er det beskrevet anbefalte stoppesteder underveis hvor de ulike artene kan observeres.

 

I kartleggingen og forarbeidet til boka ble det også funnet nye lokaliteter for flere arter oppført i den norske rødlisten.

 

Guideboka kan lastes ned i pdf format på engelsk og russisk.