Prosjekt:

Nye orienteringskart skal bidra til økt uteaktivitet og opplæring i bruk av kart og kompass

 

 

Svalbard turn har vært ansvarlig for prosjektet og de har sammen med Roar Forbord laget tre nye kart for Longyearbyen.

 

  • O-kart Longyearbyen, målestokk 1:10 000
  • Sprintkart, Longyearbyen, målestokk 1:5000
  • O-kart Longyearbyen skole, målestokk 1:2000

 

Kartene ble synfart i den lyse og snøfrie delen av året i 2014 og er i ettertid rentegnet. Longyearbyen skole har fått tilsendt kartene, og gymundervisningen vil benytte kartene fra og med høsten 2015. Svalbard turn planlegger også kurs i bruk av programmet o-cad og ulike former for aktivitet hvor kartene benyttes.

 

Med nye o-kart vil en ha et grunnlag for utendørsaktivitet i og nært byen. Bruken av kartene vil i stor grad skje gjennom lavterskel mosjonstilbud som f.eks. turorientering, arrangementer og aktivitet i skolen. Gjennom bruk av kart vil idrettslaget kunne gi grunnleggende opplæring i orientering med kart og kompass til nytte for alle som ferdes i naturen.

 

Naturligvis må en ta hensyn til sårbar vegetasjon og kulturminner når det planlegges bruk av kartet, og med en fornuftig bruk ser vi muligheten for også at kartene kan bidra til opplevelser i nærområdet til Longyearbyen. På sikt vil kartene også kunne brukes til ordinære treningskaruseller og større o-løp. Allerede nå er det ambisjoner om o-løp på Svalbard, for eksempel i forbindelse med 50 års jubileet for Midnattsolgaloppen i 2017.