Prosjekt:

Svalbards fugler

En ny interaktiv webside som er heldekkende som oppslagsverk over forekomst av fugler på Svalbard er nå etablert. Dette inkluderer også de gjestende artene.

 

Siden er etablert i et moderne rammeverk og finnes på: www.svalbardbirds.com

 

Gjennom artsvise oppslag er tekst, plottekart og figurer gjengitt med oppdatert status gjennom ferdige spørringer mot databasen artsobservasjoner.no.

Oppslagsverket vil være et nyttig verktøy for både forvaltere og forskere, samt øvrige som ønsker å finnes svar på spørsmål om fugl på Svalbard. Med økt kunnskap om fugl på øygruppa, vil dette oppslaget bidra til at bedre innsikt og forståelse av Svalbardmiljøet med vekt på fuglerelaterte tema.