Prosjekt:

Longyearbykonferansen for energiøkonomisering

Konferansen om energiøkonomisering ble holdt 2. desember i Longyearbyen. Målet med konferansen var å etablere en arena og en plattform for kontinuerlig innsats for energiøkonomisering i alle produksjonsledd på Svalbard

Linn Grøtberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn holdt innlegg på konferansen. Foto: Longyearbyen lokalstyre.

 

 

Bakgrunnen for denne konferansen er at Longyearbysamfunnet har behov for næringsutvikling og økonomisk vekst som ikke avhenger av kulldriften. Utviklingen må skje innenfor den begrensede mengden energi vi har tilgang på i Longyearbyen. Vi trenger å produsere mer, per enhet energi forbrukt. Videre har Visit Svalbards tatt initiativ til å kvalifisere Longyearbyen som et bærekraftig reisemål i løpet av 2016. Som et bærekraftig lokalsamfunn og reisemål, fokuserer vi på reduksjon av energiforbruk og reduksjon av lokale utslipp, samt bidra til å skape lokale løsninger på globale utfordringer.

 

Konferansen var nyttig og engasjerende, og tilbakemeldingene fra deltakerne var også bra. Les mer om konferansen i sluttrapporten og på nettsiden til Longyearbyen lokalstyre.