Prosjekt:

Kartlegging av mytende andefugl på Svalbard

For første gang er det helhetlig og samlet blitt kartlagt mytebestander og myteområder på Svalbard

 

 

Norsk Polarinstitutt har i 2010 og 2011 kartlagt mytebestander og myteområder på Svalbard. Resultatene fra rapporten viser at Svalbard har store høstbestander av andefugl, måker og terner.

 

Viktige myteområder er lokalisert på vestkysten av Spitsbergen, enkelte områder på østkysten av Spitsbergen, vestsiden av Barentsøya og vest- og sørsiden av Edgeøya.

 

Rapporten fra prosjektet sier at resultatene indikerer at brefronter som næringsområder er av stor betydning etter hekkesesongen for flere rødlistede arter, blant annet krykkje, ismåke og polarmåke. Bestandstallene indikerer av bestanden at ærfugle og praktærfugl har gått noe tilbake eller er på samme nivå som på 1980-tallet.

 

Totale kostnader for prosjektet er kr 1 250 000. Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med kr 350 000.