Prosjekt:

Marine miljøpåvirkninger i polarnatten

Pilotprosjekt for å øke forståelsen av aktiske økosystemer i den polare vinternatta

 

 

Vinteren er en periode der det eksisterer lite informasjon, men nyere forskning viser med stor tydelighet at dette også er en viktig periode med tanle på å kunne forstå og tolke de de endringerne som skjer i det marine systemet relatert til en global klimaendring.

 

I januar ble det utført undersøkelser i pilotprosjekt «Marine miljøpåvirkninger i polarnatta», som i fjor fikk 150 000 kroner i støtte fra Svalbards miljøvernfond. Fra feltabeidet er det nå publisert flere artikkler og NRK viste på Schrodingers katt 25. mars en reportasje fra pilotprosjektet .

 

Les mer om pilotprosjektet i denne artikkelen