Prosjekt:

Forstå miljøforvaltningskonflikter på Svalbard

I et nylig avsluttet forprosjekt er det tatt utgangspunkt i Svalbardrøya for å forstå forvaltningskonflikter

 

Prosjektet har avdekket hvordan lokalbefolkningen forholder seg til de nye fiske- og fangstrestriksjonene på Svalbard. Resultatene fra forprosjektet kan benyttes for å tilrettelegge for et bedre samarbeidsklima mellom forvaltning, forskning og lokale fiskere.

 

Forprosjektet har belyst viktige utfordringer innen naturforvaltningen og er utført av Senter for Utvikling og Miljø ved Universitet i Oslo. Forsprosjektet fikk 150 000 kroner i støtte fra Svalbards miljøvernfond høsten 2009.

 

Mer informasjon i vedlagt sluttrapport.