Prosjekt:

Første rapport til Svalbards miljøvernfond

Svalbards miljøvernfond har fått rapporten fra Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) om miljøeffekter av ferdsel og turisme. Dette er et av de aller første konkrete resultatene av tildelinger fra miljøvernfondet

NINA fikk 300 000 kroner i støtte fra fondet høsten 2007 til en litteratur- og forstudie med vekt på Svalbard. Arbeidet har pågått i vinter, og resultatet er nå klart.
Rapporten fra NINA er et godt eksempel på hva Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til. Fondsmidlene kan blant annet brukes til undersøkelser for å kartlegge og overvåke miljøtilstanden, årsaker til miljøpåvirkning og miljøvirkninger av virksomhet.
Resultater av prosjekter Svalbards miljøvernfond støtter vil bli lagt ut på nettsider etter hvert.