Prosjekt:

Miljøvennlige energiløsninger i arktiske strøk

Prosjektet er en mulighetsstudie som ser på hvilke miljøvennlige løsninger som kan benyttes på forskjellige installasjoner og utstyr plassert i avsidesliggende arktiske områder som ikke er tilkoblet strømnettet ("off-grid")

 

Prosjektet har hatt som mål å studere både energikonvertering, fra fornybare kilder som sol og vind, og energilagring ved bruk av batterier og hydrogen/brenselceller. Arbeidet har bestått av to hoveddeler:

 

  • En åpen workshop avholdt i Longyearbyen 13.09.2016
  • En oppsummering av trender innen energilagringsteknologier som er aktuelle for arktiske områder.

 

Workshopen som ble avholdt i Longyearbyen i 2016 hadde som mål å kartlegge behov og ønsker fra næringsliv og offentlige aktører og hvordan forskningsinstitutter og universiteter kan bidra til å realisere målet om å benytte mer miljøvennlige energiløsninger for forskjellige installasjoner på Svalbard. Det ble vurdert at de forskjellige aktørene vil ha ulike energibehov for deres installasjoner som vil kreve forskjellige energiløsninger i dag som også muligens vil endre seg i tiden framover. I workshopen ble det presentert ulike teknologier for energikonvertering og energilagring som er tilgjengelig i dag og hvilke teknologier som er under utvikling.