Prosjekt:

Registrering av gjenstander i Ny-Ålesund

 

Ny-Ålesund museum har en omfangsrik samling av gjenstander knyttet til tidligere aktivitet i byen. Nå er det registrert 200 nye gjenstander, og over 80 gjenstander har fått revidert informasjon

 

De første spede forsøkene med å registrere gjenstander begynte i 2005, og registreringen har blitt gjennomført litt i rykk og napp etter dette. Den siste registreringen av gjenstander pågikk mellom 2010 og 2012 og man fikk i løpet av de årene registrert rundt 500 gjenstander.

 

Etter dette har flere gjenstander kommet til, både som følge av renovering av Sykehuset (også kjent som «skutergarasjen»), og fordi Ny-Ålesund museum sitt fokuset på bevaring av gjenstander nå også i befatter gjenstander knyttet til den tidlige forskningsperioden. I den forbindelse har samlingen økt vesentlig, selv om prosjektet de siste to årene har fått registrert totalt 405 gjenstander, samt oppdatert informasjon på ytterligere 280 gjenstander.

 

I denne runden med registreringer ble det registrert 200 nye gjenstander, og over 80 gjenstander har fått revidert informasjon. Den nyregistrerte gjenstandsmassen består i all hovedsak av medisinsk utstyr til kirurgi, laboratoriedrift og gynekologi.

 

Alle registrerte gjenstander blir lagt ut på Digitalt museum og er således til glede for andre historieinteresserte i landet.