Prosjekt:

Marinarkeologiske undersøkelser Smeerenburgfjorden

Sommeren 2019 ble det gjennomført en marinarkeologisk kartlegging av kulturminner under vann i utvalgte områder i og ved Smeerenburgfjorden.

 

Områdene vurderes til å ha et høyt potensial for skipsvrak kjent fra skriftlige kilder, særlig 13 nederlandske hvalfangstskuter senket av is i 1675, og opptil 17 skuter senket av franske fregatter i krigshandlinger i 1693.

 

Prosjektet ble gjennomført i henhold til planen, og med unntak av enkelte områder som var utilgjengelige pga. is, ble totalt 10 kvadratkilometer med sjøbunn kartlagt som planlagt. Kartleggingen ble gjort ved bruk av batteridrevne undervannsroboter utstyrt med forskjellige sensorer.

 

Det ble registrert 194 mulige objekter av interesse i sonar‐dataene. Det ble ikke gjort funn av åpenbare skipsvrak i undersøkelsesområdene. En antar at dette kan skyldes nedbrytning, og at det er sannsynlig at vrak kan ligge i området men delvis eller helt begravd i sedimenter.

 

Det er store kunnskapsbehov relatert til kulturminner under vann på Svalbard, og i Arktis generelt. Prosjektet demonstrerte bruk av metoder og teknologi som er godt egnet til kartlegging av sjøbunn for leting etter kulturminner i krevende miljø hvor tradisjonelle metoder som dykking ikke er særlig godt egnet. Resultatene fra prosjektet kan indikere at det foregår organisk nedbryting av kulturminner under vann på Svalbard. Dette er informasjon som har stor verdi for kulturminneforvaltningen i området, og kan benyttes i strategisk arbeid med fremtidig forvaltning.