Prosjekt:

Darkening of the Svalbard Fjords Waters Observed With Satellite Ocean Color Imagery in 1997–2019

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til forskning for å vurdere den globale oppvarmingseffekten i sammenheng med lystilgjengelighet i vannsøylen

 

I DarkFjord-prosjektet har forskerene arbeidet med å vurdere den globale oppvarmingseffekten i sammenheng med lystilgjengelighet i vannsøylen. Lysregimene i Polhavet styres av tre faktorer som er påvirket av klimaendringer: albedoeffekten, avrenning av smeltevann og marin primærproduksjon. Basert på en satellittdataserie innhentet i perioden 1997 – 2019, inspiserte forskerne de langsiktige endringer av de tre vanligste optiske egenskapene Chla, atot(443) og Kd(490) i Svalbardfjordene og på Vestspitsbergen-sokkelen. Dette avslørte tydelige positive trender om sommeren (juli – september) i Isfjorden, Kongsfjorden, Hornsundfjorden og Bellsund. Mellom 1997 og 2019 observerte vi på de fleste stedene et regimeskifte mot mørkere farvann. Dette viste at lystilgjengeligheten har endret seg i Svalbardfjordene siden 1997, noe som kan være et symptom på transformasjoner i miljøet som bør undersøkes og overvåkes videre.